Natura staništaPriča o bogatstvu, posebnosti i održivom razvoju

Gosti, ali i stručnjaci se slažu: cjelovito područje Nina i okolice jedinstveni je krajobraz rijetkih biljnih i životinjskih vrsta sa 8 NATURA 2000 staništa, 5 endemične, 4 krit. ugrožene, 1 ugrožena i 5 osjetljive biljke. Prostor je to iznimne vrijednosti koji pripada sadašnjim generacijama, kao i onima budućim za koje ih treba očuvati. I to se ovdje stručno i beskompromisno čini.

Osim jedinstvenosti i značajki ovoga područja, postojanje natura staništa treba zahvaliti i održivom razvoju turizma, kao i svijesti domaćina o važnosti prirode i međuzavisnosti biološke raznolikosti i turizma. U Ninskoj laguni formirala su se vrlo rijetka staništa: niske muljevite i pjeskovite obale s močvarnim dijelovima na kojima je osebujna i jedinstvena flora i fauna, zatim pješčane dine s rijetkim biljkama. Struka prepoznaje ekološku vrijednost staništa u Ninu, tako da su biljne zajednice, vezane uz pjeskovite i muljevite obale, strogo zaštićene i uvrštene kao važna staništa u nacionalnu ekološku mrežu. Očuvanje prirode provodi se po kriterijima najveće svjetske koordinirane mreže područja očuvanja prirode NATURA 2000. Sigurno je: ninska prirodna baština iznimna je regionalna i nacionalna atrakcija, ali i vrijednost za svijet.

Najvažnija staništa Nina prema izviješću biologinje prof. Jasenke Topić:
Na širem području Nina nalaze se niske muljevite i pjeskovite obale, stjenovite obale te kamenjarski travnjaci, a to su staništa koja su ugrožena ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Stoga se sva ona nalaze u Direktivi o staništima EU te su obuhvaćena mrežom NATURA 2000.

Staništa Nina i okolice:
- Obalne lagune (kod 1150)
- Mediteranske sitine (kod 1410) sa svojstvenim vrstama primorski sit, oštri sit, primorski zvjezdan, klasasta kičica i dr.
- Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (kod 1420) sa svojstvenim vrstama grmolika caklenjača, primorska pepeljuga, primorski oman i dr.
- Embrionske obalne sipine (kod 2110) sa svojstvenim vrstama bodljikava pirika, glavičasti šilj, obalna i primorska mlječika i dr.
- Stijene i strmci mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. (kod 1240) na kamenitoj obali sa svojstvenim vrstama rešetkasta mrižica, uskolisni trputac, petrovac i dr.
- Naselja posidonije (kod 1120) nalaze se u plićaku ninskog zaljeva
- Istočnomediteranski suhi travnjaci (kod 62A0) koriste se isključivo kao pašnjaci sa svojstvenim vrstama uskolisna djetelina, hrapava djetelina, primorski kršin, obični sunčac i dr.
- Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini (kod 6540) te endemičnim i rijetkim biljkama.
TZ Nin

Zanimljivosti

TZ Nin

Crkva svetog Nikole

Jeste li znali da je nadaleko poznat simbol Nina, romanička crkvica sv. Nikole iz 11./12. st. sagrađena na prapovijesnom zemljanom humku ujedno krunidbena crkvica. Prema narodnoj predaji krunilo se u Ninu sedam kraljeva pa bi prigodom krunidbe okrunjeni vladar u sjajnoj pratnji dojahao do crkve sv. Nikole, gdje bi se narodu predstavio i u znak svoje kraljevske vlasti, mačem bi s tog humka zasjekao na sve četiri strane svijeta.

Saznaj više...

TZ Nin

 

Say yes

 


Kontakt

Turistička zajednica grada Nina
Trg braće Radića 3
23232 Nin

tel: +385 23 265 247
tel: +385 23 264 280
fax: +385 23 265 247

e-mail: info@nin.hr
Newsletter

Pronađite nas na webu

 

© 2012-2024 TZ Nin | Izjava o kolačićima | Pravila o privatnosti

Izrada web stranica Fer Projekt